Tjänster

FÖREBYGGANDE SERVICE

Förebyggande service kostar inte mer än reaktiva reparationer – tvärtom. Du slipper obehagliga driftstopp som genererar obekväma produktionsstopp och missnöjda kunder.

Inte dyrare, bara bättre!

TRYCKLUFTSBESIKTNING

De flesta företag nöjer sig med att konstatera att det fungerar utan större problem men man bör då veta att det sker i regel till ett pris av 30-50% mer än vad som behövs. Varför ger era konkurrenter den kostnadsfördelen? LÄS MER

MASKINFLYTT

Skapa en effektivare lösning för maskinflytt genom att anlita Duron. Vi kan genomföra och planera maskinflytt på tider som passar din verksamhet och minimera planerade driftstopp. Vi kan utföra maskinflyttning under dagtid, kvällstid eller under helger.
Praktiskt, lönsamt och effektivt.

UNDERHÅLLSUTVECKLING

Duron tar fram planer för underhåll av kringutrustning, maskiner som kanske inte har något serviceschema men ändå behöver underhåll för att fungera optimalt och hålla längre.

PROJEKTLEDNING

Duron erbjuder flera andra typer av tjänster. Bland annat projektledning. Vi är din externa resurs vid planering av ex. maskinbyten, maskinflytt och andra liknande projekt. Vi hjälper dig att skapa en projektplan och genomför den med maximal effektivitet. Då kan du fortsätta att fokusera på det som du är bra på – att producera och tillverka.